ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ,

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800424148
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121767201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-07-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ
FOTAGOGOS EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η συμβατική και ηλεκτρονική-διαδικτυακή εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού, τα οποία ανήκουν είτε στην εταιρεία είτε σε τρίτους δημιουργούς με τους οποίους συμβάλλεται η εταιρεία. 2. Η αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες – σύγχρονες και παλαιότερες– τεχνολογικές μεθόδους. 3. Η πρακτόρευση και εκπροσώπηση φωτογράφων και δημιουργών κάθε είδους οπτικοακουστικού υλικού. 4. Η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση (ή η ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης) γεγονότων, στιγμιότυπων, πάσης φύσεως εκδηλώσεων και θεμάτων κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος. 5. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η αγορά και η εμπορία ταχυδρομικών καρτών, εντύπων, ενθυμίων, διαφημιστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, ειδών δώρου και λοιπών συναφών αντικειμένων. 6. Η εύρεση, διάσωση, αποκατάσταση, διατήρηση και εμπορία παλαιών φωτογραφιών, φωτογραφικών αρχείων και οπτικοακουστικού υλικού. 7. Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις φωτογραφίας και οπτικοακουστικού υλικού. 8. Η έκδοση, εκτύπωση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση βιβλίων, περιοδικού και ηλεκτρονικού τύπου. 9. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο σχετικό με τις δραστηριότητες της. 10. Η ενέργεια κάθε περαιτέρω πράξης, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της Εταιρείας. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά: 1. Να συνιστά μόνη της ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 3. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να αντιπροσωπεύει εταιρείες και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ή παρεμφερείς δρ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
74200000 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κύρια
46492308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
74202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ STUDIO Δευτερεύουσα
74203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
74203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77400000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
91011202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση