ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 19 , ΑΘΗΝΑ, 11474

ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ


ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800794725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141143301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-01-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ ΠΡΑΞΙΣ
SOUPER MARKETS PRAXIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι: 1. Η υλοποίηση και η διαχείριση των εμπορικών συμφωνιών των εταίρων με τους προμηθευτές, όπως επίσης ο καθορισμός και η υλοποίηση της κοινής οργάνωσης για λογαριασμό των εταίρων. 2. Η εμπορία με κέρδος γενικού εμπορίου με χονδρική ή λιανική πώληση. Οι εισαγωγές των ειδών που εμπορεύονται τα καταστήματα SUPERMARKET, από το εξωτερικό ή οι εξαγωγές τούτων. 3. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων SUPERMARKET στην Ελληνική Επικράτεια, ή στην Αλλοδαπή. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων χονδρικών πωλήσεων ή cash and carry ή πρατηρίων ή αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων πάσης φύσεως (logistic) για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων. Για την τήρηση του εμπορικού ανταγωνισμού στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, α) για την ίδρυση ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ/ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ σε δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων δεν μπορούν να ιδρυθούν άλλα καταστήματα από τα μέλη, πέραν των υπαρχόντων κατά την ίδρυση της εταιρείας, άλλως μπορεί να ιδρυθεί μόνον ένα χωρίς την δυνατότητα δημιουργίας ετέρου από οποιοδήποτε άλλο μέλος και β) για δήμους άνω των 5.000 κατοίκων τα νέα καταστήματα που τυχόν θα ιδρυθούν πρέπει να απέχουν τουλάχιστον δύο χλμ. από τα υπάρχοντα στην περιοχή παλαιότερα καταστήματα. 4. Η έρευνα για την ανεύρεση νέων αγορών. Η εξαγορά δικαιωμάτων εταιρειών και επιχειρήσεων. Η ανάληψη αντιπροσωπειών από Οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού. 5.Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών ή μεταποιητικών μονάδων. Η ίδρυση και εκμετάλλευση συσκευαστηρίων και εμφιαλωτηρίων. 6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. 7. Η παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε τεχνογνωσία -εκπαιδευτικά προγράμματα μηχανογράφησης οργάνων, αποθηκών και καταστήματος. 8.Η Διεξαγωγή όλων των εργασιών και η παροχή κάθε φύσεως υπηρεσία που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 9. Η προώθηση και η διανομή για λογαριασμό τρίτων. Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρηση- Franchising. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία θα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. γ) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία εκθέσεις, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να διενεργεί κάθε άλλη σύναψη ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κύρια
10891900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46171200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46171300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46391000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46493600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ (ΣΟΥΒΕΝΙΡ) ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
70224000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
82991905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση