ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.ΚΕ.

Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 97 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13679

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.ΚΕ.


Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 97 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800795433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141168701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-01-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EFARMOGI-LP I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 97
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α) Λογιστικές υπηρεσίες για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων και υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων. Παροχή υπηρεσιών οικονομικών μελετών και υπηρεσιών οργάνωσης της διοίκησης των επιχειρήσεων. β) Υπηρεσίες σεμιναρίων σε οικονομικά - λογιστικά - φορολογικά θέματα. γ) Συγγραφή συγκραμάτων - άρθρων με οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά θέματα. δ) Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού (λογιστικών - οικονομικών εφαρμογών) και παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού και υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση