ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΔΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 20 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΔΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ


ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 20 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997393293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125273301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-05-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ITMANIAC
ITMANIAC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 20
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι: I. Παροχή συμβουλών για θέματα πληροφορικής II. Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών III. Μελέτη και υλοποίηση ιστοσελίδων IV. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστημάτων λογισμικού V. Υπηρεσίες σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού VI. Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων VII. Εμπόριο ηλεκτρονικών Υπολογιστών,αναλωσίμων και περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής hardware – software. VIII. Υπηρεσίες μηχανογράφησης εταιρειών IX. Παροχή συμβουλών, οργάνωσης, λειτουργίας επιχειρήσεων και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων X. Υπηρεσίες σχεδιασμού προωθητικών κινήσεων στο διαδίκτυο ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης XI. Υπηρεσίες σχεδιασμού γραφιστικών στοιχείων. XII. Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή και προμήθεια ειδών γενικού εμπορίου, τυποποιημένων προϊόντων, πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, τροφίμων, ειδικών προϊόντων αμυντικού εξοπλισμού, ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας, ειδών οδικής σήμανσης, συστημάτων ασφαλείας και εξοπλισμού καταστολής, αθλητικών ειδών, σχολικού εξοπλισμού, προϊόντων ένδυσης και υπόδησης


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47993000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47993000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση