ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΜΟΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 151 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17563

ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΜΟΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 151 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800502432
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126027401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-06-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-06-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΜΟΤΟ Ι.Κ.Ε.
ARMAKOLAS MOTO P.C.
ARMAKOLAS MOTO I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 151
  Πόλη:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών μοτοσυκλετών και αξεσουάρ, οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσυκλετών και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, η αντιπροσώπευση ξένων οίκων σε θέματα εμπορίας μοτοσυκλετών και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και κάθε συναφή με τους παραπάνω σκοπός. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση