ΚΛΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 98 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΚΛΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 98 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800527217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127561601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-10-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-10-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERNA EE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 98
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. η παραγωγή, διασκευή, remix και η εκτέλεση μουσικών έργων καθώς και η παραγωγή και εμπορία προϊόντων αποτύπωσης μουσικών έργων σε cd, δίσκους, ψηφιακούς δίσκους και οποιανδήποτε εν γένει μορφή. 2. η εξαγωγή, εισαγωγή, εμπορία προϊόντων αλουμινίου, οικοδομικών υλικών, προϊόντων και μηχανημάτων συναφών προς την επεξεργασία αλουμινίου και συναφών μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3. η υπηρεσία υποστήριξης καλλιτεχνών και καλλιτεχνικό managment. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση