ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 13 , ΠΕΥΚΗ, 15121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 13 , ΠΕΥΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800532749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127924301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-11-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-11-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
GREEK PRODUCTIVE S.A.
ELLINIKI PARAGOGIKI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 13
  Πόλη:
ΠΕΥΚΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΥΚΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. 2. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. 3. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό και λιανικό εμπόριο κουρτινόβεργων. Το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών, το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων και γενικά υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας, πετσετών μπάνιου και κουζίνας, σεντονιών και μαξιλαροθηκών, καλυμμάτων κρεβατιών και γενικά ειδών ύπνου. 4. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο κρέατος και των προϊόντων αυτού, των γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ποτών και προϊόντων καπνού, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων και γενικώς το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού. 5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται : Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές ή να τις εξαγοράζει. Να αγοράζει ή κατ’ άλλο τρόπο διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εν γένει επιχειρηματική οντότητα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο. Να μετέρχεται οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε ως πράκτορας, μεσίτης, εργολάβος ή κατ’ άλλο τρόπο, είτε μόνη, είτε μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικώς να επιδεικνύει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο. Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Κύρια
13920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46350000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46491912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47515108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47515112 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
47515130 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
47515133 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
47515148 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47515149 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
47515200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
47595818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση