(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)COSMOANELIXIS I.K.E.

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 , ΑΘΗΝΑ, 10437

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)COSMOANELIXIS I.K.E.


ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800564330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129561601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-03-2014
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COSMOANELIXIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η ίδρυση και λειτουργία του Κολλέγιου «Προγεννητικών Επιστημών & Επιστημών Ζωής» με τον τίτλο "cosmoanelixis", που θα αφορά σε Προγεννητικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής. 2. Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης "cosmoanelixis" που θα αφορά την προσφορά όλων των ειδών, τύπων και επιπέδων τυπικής και/ή άτυπης εκπαίδευσης, με στόχο την βελτίωση της κατανόησης της ζωής και ειδικότερα της πρώιμης εμπειρίας του ανθρώπου και την επιμόρφωση και συμπληρωματική εκπαίδευση του σύγχρονου εργαζόμενου, επαγγελματία και επιστήμονα και την εξέλιξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 3. Ίδρυση και λειτουργία ενός περιοδικού σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή, με στόχο τη δημοσίευση άρθρων και μελετών σχετικών με τις προγεννητικές επιστήμες και τις επιστήμες της ζωής. 4. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών, ερευνητικών επιστημονικών εργαλείων για την εξυπηρέτηση των στόχων της διάδοσης της πληροφορίας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. 5. Τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. 6. Την περαιτέρω αξιοποίηση όλων των παραπάνω υπηρεσιών, εργαλείων και προϊόντων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58111100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
59201300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
72191901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72203000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
74301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85201100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85321300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421500 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421600 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85521900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
86901800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
86901803 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Δευτερεύουσα
90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Δευτερεύουσα
94991400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση