STΥLVA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΙΟΥ 51 , ΑΘΗΝΑ, 10439

STΥLVA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΙΟΥ 51 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800571900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129947401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-04-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-04-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDICANNA
STYLVA IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΙΟΥ 51
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α . Οι σκοποί της εταιρείας είναι 1) Εισαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ειδών ατομικής προστασίας. 2) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας. 3) Εισαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ειδών αντιολισθητικής προστασίας δαπέδων και γενικά κάθε είδους υλικών που σχετίζονται με την προστασία των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά. 4) Εισαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ειδών ατομικής προστασίας που σχετίζονται με την ένδυση , υπόδηση, εξοπλισμό εργαζομένων. 5) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών ειδών και μηχανημάτων, καθώς και η συναρμολόγηση και εγκατάσταση αυτών. 6) Εισαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ειδών καθαρισμού. 7) Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την διαχείριση κτιρίων γενικά. 8) Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον καθαρισμό δημόσιων και ιδιωτικών χώρων γενικά. 9) Δημιουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση αναψυκτηρίων, φούρνων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφέ, μπαρ και χώρων εστίασης κάθε κατηγορίας και διαβάθμισης, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα. 10) Δημιουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. 11) Δημιουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση παιδότοπων, λούνα πάρκ και όλων των σχετικών με τους σκοπούς αυτούς δραστηριοτήτων. 12) Δημιουργία εργαστηρίου τροφίμων με σκοπό τη χονδρική και λιανική διάθεση, πώληση κόΤι διανομή διαφόρων ειδών φαγητού (catering) και οργάνωση συνεστιάσεων, δεξιώσεων, συνεδρίων κ.λ.π. 13) Εισαγωγή, εμπορία και πώληση (λιανική ή χονδρική) καφέ και διαφόρων ειδών τροφίμων και ποτών. 14) Η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ατομικές επιχειρήσεις ή και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό. 15) Ίδρυση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιριών ή κοινοπραξιών με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. 16) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ελληνικών ομοειδών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιοσδήποτε εμπορικής ή μη δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. 17) Συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την απευθείας διαφήμιση ή και προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του ν. 2742/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 18) Συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. 19) Παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση της εταιρίας στην προώθηση των προϊόντων των υπηρεσιών τους. 20) Απευθείας διαφήμιση (directmail) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προώθηση των πωλήσεων τους. 21) Σύναψη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 22) Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση - εκμίσθωση οχημάτων σκαφών, ελικοπτέρων, αεροπλάνων. 23) Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών επί αγοραπωλησίας και εκμίσθωσης ακινήτων πάσης φύσεως. 24) Παροχή υπηρεσιών πλύσης, εξωτερικού και εσωτερικού καθαρισμού τροχαίου υλικού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών βαφής. 25) Παρασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων παράγωγων της ινδικής κάνναβης. 26) Εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού γραφείων και συστημάτων ασφαλείας. 27) Προμήθεια και εμπορία αμυντικού εξοπλισμού εν γένει. 28) Υπηρεσίες καθαρισμών κτιρίων. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων των κοινοπραξιών. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (στ) Να παρέχει, με απόφαση των εταίρων, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. (ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Κύρια
56101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ], ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Κύρια
56211101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Δευτερεύουσα
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση