Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 25 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17564

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 25 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800579773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130471501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-05-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-05-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SIMATEC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 25
  Πόλη:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών οδικής σήμανσης, ιστών στήριξης, πινακίδων σήμανσης, πινακίδων οχημάτων, φωτεινών σηματοδοτών και μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως. Εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων και επιφανειών, τοποθετήσεις πάσης φύσεως υλικών σήμανσης, τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας, αντιολισθηρών ταπήτων, μειωτήρων ταχύτητας, κλπ), κατασκευαστικές εργασίες, εργασίες κατασκευής αρμών συστολής-διαστολής γεφυρών, βιομηχανικών δαπέδων πάσης φύσεως, εμπορία χρωμάτων και χημικών υλικών, δομικών υλικών και λοιπών συναφών ειδών πάσης φύσεως. 2. Το γενικό εμπόριο και οι αντιπροσωπείες, η εισαγωγή και εξαγωγή μηχανημάτων και η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής ή ημεδαπής και η διάθεση τούτων στην Ελληνική και Ξένη αγορά. 3. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υπάρχουν ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς εκείνους, της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας, στην αλλοδαπή ή ημεδαπή. Απαγορεύεται σε κάθε εταίρο άνευ εγγράφου συναινέσεως των λοιπών εταίρων, να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή αλλότριο, πράξεις που εμπίπτουν στον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας ή αντιτίθενται στα συμφέροντα της. Τυχόν δε ενέργεια τέτοιων πράξεων λογίζεται, ότι έγινε για λογαριασμό της εταιρείας και προς όφελος της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση