ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 , ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15127

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 , ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800798982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141269901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-01-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣ ONE
POLYDIANOMES ONE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10
  Πόλη:
ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

4. Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο της εμπορικής της γενικά δραστηριότητας είναι η διενέργεια εμπορικών πράξεων και ειδικότερα : ? Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταπώληση, διανομή και εμπορία εν γένει προϊόντων καπνού και ει δικά πούρων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής. ? Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταπώληση, διανομή και εμπορία εν γένει αξεσουάρ καπνικών ειδών και ειδικά ειδών συντήρησης πούρων (humidous) και κάθε άλλου είδους. ? Η προώθηση πωλήσεων και παροχή υπηρεσιών marketing εν γένει προϊόντων καπνού και ειδικά πούρων, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής. ? Η άσκηση κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας συναφούς προς τα ως άνω αντικείμενα του σκοπού της. ? Εισαγωγές και εξαγωγές και εμπορία χονδρική ή λιανική ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. ? Εισαγωγές και εξαγωγές και εμπορία χονδρική ή λιανική ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. ? Εισαγωγές και εξαγωγές και εμπορία χονδρική ή λιανική εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ? Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ατομικής, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται το εμπόριο ψιλικών ειδών, ,θηκών αναπτήρων ,θηκών πακέτων τσιγάρου ή καπνού ,σχολικών ειδών, γραφικής ύλης ,κολλών στιγμής ,κολλών stick ,ειδών δώρων, καλλυντικών, υαλικών, παιχνιδιών, οικιακών συσκευών και εργαλείων και όλων των συναφών με τα παραπάνω είδη. ? Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγή ? εξαγωγή, προώθηση, διακίνηση, διανομή κάθε είδους τυποποιημένων ή μη : αναψυκτικών ,ενεργειακών ποτών μη αλκοολούχων. ? Η τροφοδοσία με όλα τα παραπάνω προϊόντα πλοίων, σκαφών αναψυχής, του? ριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε άλλων εν γένει επιχειρήσεων ανεξαρτήτως είδους και μορφής. ? Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς ή σχετικούς ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας δραστηριότητες. ? Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους. ? Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. ? Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους. ? Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. ? Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών. ? Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών. ? Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση