ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 32 , ΑΘΗΝΑ, 11361

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.Κ.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 32 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800632183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133115001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-01-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-01-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΣΣΟΣ ΚΑΦΕΣ
ASSOS COFFEE
ASSOS KAFES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 32
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΥΨΕΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1.1. Φρήξη και κοπή καφέ 3.1.2. Λιανική πώληση καφέ και συναφών ειδών 3.1.3. Χονδρικό εμπόριο καφέ και συναφών ειδών 3.1.4. Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών 3.1.5. Λιανικό εμπόριο ζαχαρωδών 3.1.6. Εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής χωρίς πλήρωμα 3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 3.2.1. Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3.2.2. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες 3.2.3. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση