ΓΡΙΒΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 44 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 16777

ΓΡΙΒΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 44 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800632042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133106701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-01-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-01-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΡΙΒΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.
GRIVAS ORFEAS S.M.P.C.
GRIBAS ORFEAS MON I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 44
  Πόλη:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.(46.47.11.13) β) Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. κ για καταστήματα(47.59.55.15-47.59.55.16) γ) Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων.(31.09.91.00) δ) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτητών η μισθωμένων ακινήτων ( 68.20.1). ε) Υπηρεσίες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών (66.12.1) στ) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιριών στην Ελλάδα η στο εξωτερικό η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά ,η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.- Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση