(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PAPER PLASTIC RECYCLING ΙΚΕ

ΙΒΙΣΚΟΥ 9 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13677

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PAPER PLASTIC RECYCLING ΙΚΕ


ΙΒΙΣΚΟΥ 9 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800649362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134036701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-04-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-04-2015
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PPR IKE
(YPO EKKATHARISI)PPR IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΒΙΣΚΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών και συγκεκριμένα υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού ,απορριμμάτων και υπολειμμάτων, παλιών σιδήρων και μετάλλων ( scrap) , ρακών , άχρηστων σπάγκων , κορδονιών ,φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά , θραυσμάτων -yυαλιού ,αυτοκόλλητων ταινιών ,πλακών, λωρίδων και εν γένει επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες , παντός τύπου πλακών φύλλων και μεμβρανών, υλικών εμφιάλωσης υγρών τροφίμων , εκτός από γυάλινα . Επίσης οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, συλλο-γή μη επικίνδυνων απορριμμάτων και διάθεσης ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Κύρια
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46761906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ Δευτερεύουσα
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM Δευτερεύουσα
46761927 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΝΑ Δευτερεύουσα
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
46771016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46771024 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47626324 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα

Σύνδεση