ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΓΡΑΙΓΟΣ Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΚ 114 , ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΓΡΑΙΓΟΣ Ε.Ε.


ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΚ 114 , ΑΥΛΩΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800801769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141359501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-02-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΚ 114
  Πόλη:
ΑΥΛΩΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι : 1) Εμπορία, παραγωγή, εισαγωγή & διάθεση αγροεφοδίων (Λιπασμάτων, Γεωργικών Φαρμάκων, σπόρων, αγροχημικών προϊόντων κ.α.) 2) Συγκέντρωση, τυποποίηση, εμπορία, μεταποίηση, εισαγωγή και διάθεση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, (χονδρικώς, λιανικώς ή μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου), αγροτικών προϊόντων, (νωπών, συσκευασμένων, τυποποιημένων, πολλαπλασιαστικού υλικού αυτών), καθώς και ξηρών καρπών 3) Ανάληψη βιομηχανικών αντιπροσωπειών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού των προαναφερόμενων προϊόντων καθώς και γεωργικών εργαλείων, μηχανημάτων – εξαρτημάτων και συναφών ειδών. 4) Η σχεδίαση, προώθηση και υλοποίηση πρωτοποριακών τεχνολογιών και μεθόδων επεξεργασίας ,συσκευασίας, συντήρησης και γενικά μετασυλλεκτικού χειρισμού των αγροτικών προϊόντων, 5) Η παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, ιδιώτες, που ασχολούνται με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα αγροτικά προϊόντα, η συμβουλευτική υποστήριξη στα θέματα αυτά και η παραγωγή προγραμμάτων ανάπτυξης, η ανάληψη μελετητικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορούν κυρίως αναδασώσεις, δασοπονία, κήπους κ.τ.λ. 6) Η επί παραγγελία με το σύστημα φασόν παραγωγή όλων των ανωτέρω. 7) Η επί προμήθεια ανάληψη συμβάσεων έρευνας αγοράς ή και διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων. 8) Υπηρεσίες εργασιών συλλογής, συγκέντρωσης, μεταποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, συντήρησης μέσω ψυκτικών χώρων καθώς και αποστολής – διανομής, γεωργικών προϊόντων και όλων των συναφών που ανωτέρω περιγράφονται. 9) Συμβουλευτικές – τεχνικές υπηρεσίες - διαχείρισης έργου (project / product management), εκπαίδευσης, έρευνας κ.α. 10) Υπηρεσίες μοντέλου. 11) Υπηρεσίες φωτογράφησης – βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων ή εργασιακών διεργασιών (συνέδρια) και η επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο . Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία θα μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του εσωτερικού ή και του εξωτερικού και με οποιοδήποτε τρόπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση