ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΕΡΝΤΙ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 27 , ΠΑΠΑΓΟΣ, 15669

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΕΡΝΤΙ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 27 , ΠΑΠΑΓΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800804145
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141437001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-02-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 27
  Πόλη:
ΠΑΠΑΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΠΑΓΟΥ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 2. Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων 3. Κατασκευές - συνθέσεις ανθέων 4. Κατασκευή και συντήρηση κήπων Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση