ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΘΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΘΟΥ Ο.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 69 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16345

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΘΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΘΟΥ Ο.Ε.


ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 69 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800829000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142333801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-04-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PRAXIS DE POETICA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 69
  Πόλη:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

4.1. Σκοπός της εταιρείας είναι : Κ.Α.Δ. Κύριος [59.11.1] Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος. [59.11.11] Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. [59.11.11.01] Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών. [59.11.11.02] Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών. [59.11.12] Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο. [59.11.12.01] Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων. [59.11.12.02] Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών. [59.11.21] Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος. [90.02.11] Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. [90.02.11.01] Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά. [90.02.11.05] Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου. [90.02.11.06] Υπηρεσίες σκηνοθέτη. [90.02.11.07] Υπηρεσίες θεατρώνη. [90.02.11.08] Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. [74.20.11] Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί. [74.20.12] Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, για αναπαραγωγή offset. [74.20.19] Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί. [74.20.21] Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων. [74.20.21.01] Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio. [74.20.21.02] Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων. [74.20.22] Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες. [74.20.23] Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων. [74.20.23.01] Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio. [90.01.10] Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος. [90.01.10.04] Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης. [90.01.10.05] Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου. [90.01.10.06] Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή. [90.01.10.10] Υπηρεσίες θεατρικού θίασου. [90.01.10.12] Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας. [86.90.18.01] Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου. [86.90.18.02] Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας. [86.90.18.03] Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή. [86.90.18.04] Υπηρεσίες ψυχολόγου. [85.52.11] Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού. [85.52.11.02] Υπηρεσίες καθηγητή χορού. [85.52.12] Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής. [85.52.12.01] Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής. [85.52.12.02] Υπηρεσίες ωδείου. [85.52.13.01] Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής. [86.90.19.09] Υπηρεσίες λογοθεραπείας. [59.20.1] Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων. [59.20.11] Υπηρεσίες ηχογράφησης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύρια
59111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
59111201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
74201100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Δευτερεύουσα
74201200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ, ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ OFFSET Δευτερεύουσα
74201900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Δευτερεύουσα
74202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
74202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ STUDIO Δευτερεύουσα
74202102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
74202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
74202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ STUDIO Δευτερεύουσα
85521100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ Δευτερεύουσα
85521102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΟΥ Δευτερεύουσα
85521200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
85521201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
85521202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΔΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
85521301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
86901801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Δευτερεύουσα
86901802 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
86901803 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Δευτερεύουσα
86901804 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Δευτερεύουσα
86901909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90011004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
90011005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΙΜΟΥ Δευτερεύουσα
90011006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
90011010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ Δευτερεύουσα
90011012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
90021105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ Δευτερεύουσα
90021106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Δευτερεύουσα
90021107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΩΝΗ Δευτερεύουσα
90021108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση