ΚΟΣΠΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ

ΙΜΒΡΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΚΟΣΠΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ


ΙΜΒΡΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800832838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142439801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COSPI EXPORTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΜΒΡΟΥ 1
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1 .Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Το εμπόριο, η προμήθεια και η εξαγωγή δομικών υλικών, β. Η μεσιτεία αγαθών προς μεταπώληση, γ) Οι κατασκευαστικές εργασίες σε οικιστικά και μή κτίρια δ) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και αλλοδαπών, δ) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση