Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 10 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13678

Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 10 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800841270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142693401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΚΕ
K. PETRIDIS IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 10
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) Η εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς: α) Πάσης φύσεως μηχανών, συσκευών, ψυγείων, ψυκτικών μηχανών, αεροψυκτήρων και εξαρτημάτων ψυκτικού αυτοματισμού ή ηλεκτρικής συνδέσεως ή ψυκτικής συνδέσεως των ως άνω μηχανών οιουδήποτε τύπου ή μεγέθους, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, για τον εξοπλισμό αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, μπαρ, αναψυκτηρίων, κέντρων αναψυχής οιουδήποτε μεγέθους τύπου και προελεύσεως, καθώς και βιοτεχνιών - βιομηχανιών παραγωγής ζύμης, β) συγκροτημάτων παραγωγής πάγου οιουδήποτε μεγέθους, γ) παντός τύπου και είδους οργάνων αυτοματισμού, δ) παντός είδους οικοδομήσιμων και βιομηχανικών υλών και υλικών, ε) παντός είδους και τύπου αυτοκινήτων και εν γένει μεταφορικών μέσων καινούργιων ή μεταχειρισμένων ως και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, στ) παντός είδους γεωργικών, κτηνοτροφικών ή εργολαβικών εν γένει μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Β) Η ανέγερση, ίδρυση ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακής επιχείρησης οπουδήποτε στην Ελλάδα, καθώς και η διενέργεια οποιασδήποτε φύσεως και μορφής εργασιών που έχουν σχέση με τον Τουρισμό. Γ) Η αντιπροσωπεία Οίκων εξωτερικού εν γένει, ως και οι πάσης φύσεως παραγγελιοδοχικές εργασίες. Δ) Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών, η επίβλεψη, η εκτέλεση και κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου ως και η ανάληψη τεχνικών επιδιορθώσεων, επισκευών και μετασκευών οιουδήποτε μηχανήματος. Ε) Η κατασκευή ή συναρμολόγηση ή και επισκευή υπό του Βιομηχανικού Κλάδου της επιχείρησης οιουδήποτε εκ των αναφερομένων στο εδάφιο Α. Στ) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων, εταιρειών εσωτερικού ή εξωτερικού, την φύλαξη, διακίνηση, τοποθέτηση, εγκατάσταση μηχανημάτων - γραμμών παραγωγής κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης συνεργασίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση