ΜΑΡΚΕΝΤΙΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΗΣ 11 , ΑΧΑΡΝΩΝ, 13671

ΜΑΡΚΕΝΤΙΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΥΜΗΣ 11 , ΑΧΑΡΝΩΝ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800850094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142960101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARKEDIT I.K.E.
MARKEDIT P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΥΜΗΣ 11
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα. 2. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 3. Η έκδοση εντύπων και περιοδικών κάθε είδους. 4. Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, κινηματογραφικών, θεατρικών έργων, έργων προοριζόμενων να μεταδοθούν μέσω του διαδικτύου, διαφημιστικών σποτ, βίντεο κλιπ και εν γένει οποιουδήποτε οπτικοακουστικού ή ηχητικού έργου και οποιουδήποτε υλικού φορέα ήχου ή και εικόνας ενσωματώνει τα ως άνω έργα. 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο διανομή και εκμετάλλευση των ως άνω παραγόμενων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και των υλικών φορέων ήχου ή και εικόνας που ενσωματώνουν τα ως άνω έργα, ανεξαρτήτως του υλικού φορέα στον οποίο ενσωματώνονται αυτά (cd - rom, dvd, βιντεοταινίες κλπ). 6. Η με οποιονδήποτε τρόπο διανομή και εκμετάλλευση εθνικών ή διεθνών τηλεοπτικών προγραμμάτων, ραδιοφωνικών, κινηματογραφικών, θεατρικών έργων, έργων προοριζόμενων να μεταδοθούν μέσω του διαδικτύου, αρθρογραφίας, βίντεο κλιπ και εν γένει οποιουδήποτε οπτικοακουστικού έργου ή ηχητικού έργου και οποιουδήποτε υλικού φορέα ήχου ή και εικόνας ενσωματώνει τα ως άνω έργα που έχουν παραχθεί από τρίτους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ανεξαρτήτως του υλικού φορέα στον οποίο ενσωματώνονται αυτά (όπως cd-rom, dvd, βιντεοταινίες). 7. Η παροχή κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών για την εκμετάλλευση και επεξεργασία των ως άνω έργων. 8. Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, μεταβίβαση και εκμετάλλευση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τα ως άνω έργα. 9. Η συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς ή άλλης φύσης εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τη συμπαραγωγή τηλεοπτικών ή άλλης φύσης οπτικοακουστικών έργων και η εισαγωγή και η εξαγωγή από και προς εξωτερικό αντίστοιχα αυτών 10. Η επεξεργασία τηλεοπτικών και άλλης φύσης οπτικοακουστικών έργων για λογαριασμό τρίτων. 11. Η οργάνωση καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 12. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ και η εκπροσώπηση καλλιτεχνών και αθλητών. 13. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ψυχαγωγίας μέσω διαδικτύου. 14. Η ανάπτυξη εφαρμογών για την επιδίωξη της προώθησης - προβολής του Ελληνικού τουρισμού. 15. Η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακών και μη για τη προβολή - προώθηση ελληνικών προϊόντων πάσης φύσεως. 16. Η ανάπτυξη εφαρμογών για την επιδίωξη της προώθησης - προβολής της ελληνικής γαστρονομίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κύρια
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
59200000 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
60103000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
60204000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73120000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση