ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 15 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15122

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 15 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800850703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142976901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

e-TEXELCO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 15
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρείας ορίζεται: Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού Π.Δ.Κ.Α. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών. Υπηρεσίες παροχής σύμβουλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , ειδών ιματισμού , γουνών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46141327 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
46111900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46161000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46191000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα

Σύνδεση