ΝΤΕΛΙΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ - ΦΡΟΖΕΝ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 242 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 17778

ΝΤΕΛΙΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ - ΦΡΟΖΕΝ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΙΡΑΙΩΣ 242 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800873974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143611801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DELIFOOD FRESH – FROZEN PRODUCTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 242
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών και γενικά κάθε είδος παραγόμενων στην Ελλάδα ή εισαγόμενων από το εξωτερικό καθώς και η αγορά ζώντων ζώων και πουλερικών, η πάχυνση τους και η αναπαραγωγή τους. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση