ΣΟΥΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 , ΛΑΥΡΙΟ, 19500

ΣΟΥΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 , ΛΑΥΡΙΟ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 997865092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143899901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-02-1963
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-02-1963
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΟΥΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
  Πόλη:
ΛΑΥΡΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΑΥΡΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας της στην θέση Καβοκολώνες Σουνίου κατά τον τρόπο, που θα κριθεί επωφελέστερος και συμφoρότερος για την εταιρεία. Η απόκτηση και άλλων ακινήτων για τον ίδιο σκοπό. Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων ή εν γένει καταλυμάτων ή καταστημάτων αναψυχής και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες του ιδίου ή και άλλου αντικειμένου. Κάθε εν γένει δραστηριότητα ή και μεμονωμένη ενέργεια,έστω και μη ρητά αναφερόμενη στο καταστατικό, που θα συμβάλλει στην ευόδωση και την υλοποίηση των άνω σκοπών της εταιρείας.


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση