ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 40 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΣΤΑΔΙΟΥ 40 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094014249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-09-1924
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-10-1924
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ
ALPHA BANK
ALFA VANK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΑΔΙΟΥ 40
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ & ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ REPOS, ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α., DERIVATIVES, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ALPHACARD VISA-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ-, DYNAMIC VISA, ΕΛΠΑ VISA, AMERICAN EXPRESS-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ-. ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ EURO & ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ EURO & ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. ΔΙΚΤΥΟ ALPHANET. PRIVATE BANKING. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. ΘΥΡΙΔΕΣ. LEASING. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64191204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κύρια
64920000 ΆΛΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση