ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΓ. ΑΝΝΗΣ , ΤΑΥΡΟΣ, 17778

ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΓ. ΑΝΝΗΣ , ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095194900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 467401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-10-1981
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-10-1981
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΦΑΚΕΜ Ε.Π.Ε. (ξεν. ALFACEM LTD)
ALFAKEM E.P.E. (xen. ALFACEM LTD)
ALFACEM LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ. ΑΝΝΗΣ
  Πόλη:
ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Γενικώς η Εμπορία (λιανικώς και χονδρικώς) πάσης φύσεως χημικών και πλαστικών προϊόντων και χρωμάτων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων και γενικώς πάσης φύσεως συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων που έχουν σχέση με χημικά και πλαστικά προϊόντα είτε ως πρώτη ύλη είτε παρασκευαζομένων, καθώς και η παραγωγή αυτών. Η πώληση (λιανικώς και χονδρικώς) υφασμάτων (ενισχυτικών) από τεχνητές ίνες. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων που σχετίζονται με υφάσματα (ενισχυτικά) από τεχνητές ίνες. Η πώληση(λιανικώς και χονδρικώς) μηχανημάτων βιομηχανικής (γενικής και ειδικής) χρήσης. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων που σχετίζονται με μηχανήματα βιομηχανικής(γενικής και ειδικής) χρήσης. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης,επισκευής, συντήρησης μηχανημάτων βιομηχανικής(γενικής και ειδικής) χρήσης. Οι υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών για την ορθή χρήση των ανωτέρω εμπορευμάτων και μηχανημάτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46411208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ Δευτερεύουσα
46411209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691959 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46761306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
47515146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
47515147 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
47524000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47524206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ Δευτερεύουσα
74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση