HELLAS for Education,Business&Properties,Cosulting&Services P.C

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 , ΔΡΟΣΙΑ, 14572

HELLAS for Education,Business&Properties,Cosulting&Services P.C


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 , ΔΡΟΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800896810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144405901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HELLAS EBPCS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47
  Πόλη:
ΔΡΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΡΟΣΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής : 1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων αλλά και επιχειρηματικών αποστολών και η συμμετοχή σε αυτές αναφορικά με την προώθηση των εμπορικών σκοπών της επιχείρησης 2. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 3.Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση,διαχείριση ακινήτων και τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων εστιατορίων ,κέντρων διασκέδασης,συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσ-οθεραπείας, μαρινών , αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 4.Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 5.Η παροχή υπηρεσιών ως σύµβουλος επιχειρήσεων εµπορίας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, η εκπόνηση τεχνικών και κατασκευαστικών µελετών και ιδιωτικών και δηµόσιων προγραµµάτων, η εκτίµηση ακινήτου περιουσίας, η σύνταξη µελετών για συµµετοχή και χρηµατοδότηση επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικά και Ευρωπαϊκά. 6.Η επ’αµοιβή διαµεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και µισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών κτηματομεσιτικών εταιριών, οι µεσιτείες αστικών συµβάσεων κατά την έννοια του νόµου, η µεσολάβηση για τη σύναψη στεγαστικών δανείων και συµβάσεων leasing, χρονοµίσθωσης και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων δανείων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, αναφορικά µε ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών µε το αντικείµενο αυτό ελληνικών ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιριών επί ακινήτου περιουσίας. 7.Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση ακινήτων, η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ.) και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων. 8.Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά και άλλα θέματα. 9.Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. 10.H παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία των αντιστοίχων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί : α) να ιδρύει και να λειτουργεί Κολλέγια που αποτελούν παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειάκης εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 3696/2008 και των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή αυτού, καθώς και όποιας τυχόν μελλοντικής τροποποίησής του, β) να ιδρύει και να λειτουργεί ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (Κε.Δι.Βι.Μ1), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Κε.Δι.Βι.Μ2 ), ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που λειτουργούν τα ανωτέρω ( ΙΙΕΚ, Κε.Δι.Βι.Μ1 και Κε.Δι.Βι.Μ2 και ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ), γ) να συνάπτει συμφωνίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να διαμεσολαβεί για την παροχή πληροφοριών σε σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και σε αλλοδαπούς σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, να προετοιμάζει την ένταξή τους σε αυτά, να προβαίνει σε ανταλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά και να συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά. 11.Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης . 12.Η παροχή υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 13.Η παροχή Υπηρεσιών Οικονομοτεχνικών Μελετών και παροχή φορολογικών συμβουλών 14.Η παροχή υπηρεσιών οργανωμένων γραφείων λογιστικής και λογιστικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της σύνταξης φορολογικών δηλώσεων 15.Οι εκδοτικές δραστηριότητες καθώς και κάθε συναφής με τα ανωτέρω εργασία. 16.Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων , ημερίδων, workshops, επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχα τέτοια που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Αναλύσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, μορφωτικές ανταλλαγές, διοργάνωση καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 17.Η συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών και άλλων εταιριών για τους ίδιους σκοπούς, 18.Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 19.Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συµµετοχή σε υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρίες ως και η συνεργασία µε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και συναφείς µε θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό. 20.Η εκπόνηση τουριστικών μελετών, η οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, η ανάληψη αντιπροσωπειών παρόμοιων τουριστικών γραφείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για τουριστικούς σκοπούς. 21.Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων περιηγήσεων και παροχής βοήθειας σε τουρίστες 22.Η ενασχόληση με τη παιδική και νεανική τουριστική αγορά με τη ίδρυση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και η οργάνωση προγραμμάτων θρησκευτικού, φοιτητικού και ιατρικού τουρισμού 23. Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά 24 Λιανικό εμπόριο αθλητισμού άλλων ειδών και εξοπλισμού 25 Λιανικό εμπόριο αθλητισμού ειδών και εξοπλισμού 26 Λιανικό εμπόριο κυνηγιού ειδών π.δ.κ.α. 27. Λιανικό εμπόριο κυνηγιού όπλων και άλλων ειδών 28. Λιανικό εμπόριο κυνηγίου φυσιγγίων 29. Λιανικό εμπόριο stock διαφόρων προϊόντων 30. Χονδρικό εμπόριο κυνηγιού ειδών π.δ.κ.α. 31. Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων άλλων γενικής και ειδικής χρήσης Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση