ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

16ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


16ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800908573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144680501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BAGNO Y BAGNO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
16ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 0
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Η εμπορία ειδών υγιεινής και αξεσουάρ αυτών- κεραμικών πλακιδίων και πλα κών -πατωμάτων -επίπλων και συναφών ειδών . β. Η ανέγερση , αγορά, μίσθωση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κατο ι κιών , ξενώνων, ξενοδοχείων , εστ ι ατορίων . γ . Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εξωτερ ι κού. δ. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός. 2.2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί α) να δημιουργήσει σειρά καταστημάτων , υποκαταστημάτων , πρα κτορείων, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εν γένει της Αλλοδαπής β) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρ ή σεις ανεξαρτήτως απ' την νομική τους μορφή , καθώς επίσ η ς ανεξαρτήτως απ' το αν έχουν συσταθεί ή απ' το αν έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με τούτη την εταιρία ,καθώς και γ) να επιδιώξει την επιδότηση της εταιρείας από οιοδήποτε φορέα , αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση