(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)FRAGILE MAG Ι.Κ.Ε.

ΒΗΛΑΡΑ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10437

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)FRAGILE MAG Ι.Κ.Ε.


ΒΗΛΑΡΑ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800910199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144712801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-12-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)FRAGILE MAG
(YPO EKKATHARISI)FRAGILE MAG
FRAGILE MAG

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΗΛΑΡΑ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή δημοσιογραφικού έργου και εξειδικευμένης δημοσιογραφίας κυρίως στον τομέα του πολιτισμού και πληροφόρησης στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και η παραγωγή και κυκλοφορία εντύπων κάθε είδους, η παραγωγή και προβολή οπτικοακουστικών προϊόντων κάθε μορφής καθώς και παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. 2. Η ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών, web tv και web ραδιοφώνου, καθώς και τηλεοπτικών τοπικής ή παν/κής εμβέλειας. Η εμπορία, έκδοση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εκμετάλλευση παντός εντύπου (βιβλίων , περιοδικών , εφημερίδων ημερησίων και μη). 3. Η εμπορία , έκδοση , παραγωγή, εισαγωγή και διανομή παντός προϊόντος γνώσεως , πληροφόρησης , ψυχαγωγίας διαφήμισης , τέχνης (μη εξαιρουμένων των κινηματογραφικών, μουσικών, ηλεκτρονικών, φωτογραφικών, διαφημιστικών, θεατρικών προγραμμάτων) κυρίως στο πεδίο του πολιτισμού και ότι έχει σχέση με αυτόν. 4. Η παροχή δωρεάν προβολής προώθησης διαφήμισης, αγγελιών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους , οργανώσεις (οικολογικές, ανθρωπιστικές , ευεργετικές , καλλιτεχνικές, πολιτιστικές), κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς σε ιδιώτες και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα κατά την κρίση της εταιρείας. 5. Η εμπορία, έκδοση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή εκμετάλλευση πληροφορικών ή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μέσων , προγραμμάτων , μηχανημάτων, περιφερειακών συστημάτων πάσης φύσεως. 6. Η παροχή υπηρεσιών όπως σε επίπεδο οικονομικών ή άλλων συμβούλων ή διεξαγωγής ερευνών για λογαριασμό τρίτων (CONSULATING RESEARCH) ή παράδοσης μαθημάτων, σεμιναρίων και η ίδρυση και οργάνωση εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, φροντιστηρίων και γενικά ιδρυτικά εκπαίδευση. 7. Η αποκλειστική εκπροσώπηση ξένων εφημερίδων, περιοδικών ,site, web tv και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και αποκλειστική μετάδοση ήχου , εικόνας και ειδήσεων απ’ αυτά. 8. Δημιουργία και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων, πατεντών και σημάτων ευρεσιτεχνίας. Για να πετύχει τον παραπάνω σκοπό της η Εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και έχει οποιοδήποτε τύπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. β. Να ιδρύει υποκαταστήματα , γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους τρόπους λειτουργίας , τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία τους γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή Εταιρεία που επιδιώκει συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση