ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800988034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146397001000 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων). 2) Το λιανικό εμπόριο γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων και φορεμάτων. 3) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο υποδημάτων. 4) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο γυναικείων ζωνών. 5) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο γυναικείων καπέλων. 6) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού. 7) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ψευδοκοσμημάτων. 8) Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 9) Το λιανικό εμπόριο υποδημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 10) Το λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται: Α) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε, Δ) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και Ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ Κύρια
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Δευτερεύουσα
46421124 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
46493915 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717117 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Δευτερεύουσα
47717123 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση