Ε.ΜΠΑΛΤΕΑ - Ε.ΠΟΛΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13-15 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17673

Ε.ΜΠΑΛΤΕΑ - Ε.ΠΟΛΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13-15 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800993646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146517901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE SPOON - STORIES ΙΚΕ
THE SPOON - STORIES IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13-15
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με τον παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.Η διάθεση χονδρικώς γλυκών κουταλιού και παρομοίων ειδών από φρούτα και άλλους καρπούς κατόπιν συσκευασίας. 2.Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο. 3.Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο. 2. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες κ.λπ. στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. 3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, συναφή πάντως προς το σκοπό της εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση