ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 33 , ΚΟΡΩΠΙ, 19441

ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 33 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801043000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147675001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-10-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TreeM AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 33
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός α) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων των εν γένει γραφικών τεχνών, β) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση των πρώτων υλών, των μηχανημάτων και παντός είδους ή προϊόντος που έχει σχέση με τις γραφικές τέχνες, γ) οι εκδοτικές επιχειρήσεις. δ) οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες της νέας οικονομίας και ειδικώτερα: 1) Η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής μορφής, η ανάληψη, σχεδίαση και εκπόνηση αντιστοίχων μελετών με τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας αιχμής (έντυπα, διαδίκτυο, πολυμέσα) και η επιχειρηματική εφαρμογή τους από τρίτους έναντι αμοιβής καθώς και η παροχή προϊοντικών υπηρεσιών. 2) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η ανάπτυξη εφαρμογή και επιχειρηματική πώληση υπηρεσιών διαδικτύου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πιστοποίησης και επιβεβαίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή συναλλαγών από απόσταση. 3) Η ανάπτυξη, επεξεργασία και ανίχνευση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεδομένων ηλεκτρονικής μορφής, η επιχειρηματική προώθηση και εκμετάλλευσή τους, η αυτοματοποιημένη διανομή αλληλογραφίας καθώς και η παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση συγκεκριμένων ενάριθμων ή ονομαστικών δεδομένων (λογαριασμών, καρτών κλπ). 4) Η ανάπτυξη λογισμικού και η επιχειρηματική εκμετάλλευση του, η παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο, η εκμετάλλευση portal και website, η οργάνωση συστήματος πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονική μορφή καθώς και η εκμετάλλευση υπηρεσιών τρίτων έναντι ανταλλάγματος. 5) Η επιχειρηματική κατηγοριοποίηση και παραμετροποίηση δεδομένων, καταστάσεων, ομάδων κλπ. και η διάθεση αυτών ή η πρόσβαση σε αυτά με αμοιβή. 6) Η ανάπτυξη νέων προϊοντικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες σε όλες τους τις εφαρμογές με οποιοδήποτε μέσο. ε) Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων και των πρώτων υλών από και προς την αλλοδαπή και στ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν εισάγουν, εξάγουν ή εμπορεύονται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κύρια
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ, ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121101 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18121401 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ Δευτερεύουσα
18130000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
18131006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Δευτερεύουσα
18131007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΜ Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18140000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18141000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18141001 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) Δευτερεύουσα
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
46121312 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
46181203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46691929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET Δευτερεύουσα
46691999 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση