(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α. ΚΟΥΝΕΛΗ - Γ. ΜΙΓΚΑΚΗΣ ΟΕ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α. ΚΟΥΝΕΛΗ - Γ. ΜΙΓΚΑΚΗΣ ΟΕ


ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801045240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147748001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-10-2018
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HOMISTA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι, για την επίτευξη εμπορικού κέρδους: (α) Η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση εμπορικού καταστήματος για την απευθείας λιανική και χονδρική πώληση προϊόντων με φυσική παραλαβή προϊόντων από το εμπορικό κατάστημα αλλά και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με εμπορικό σκοπό την προβολή και πώληση των προβαλλόμενων προϊόντων μέσω της σύναψης συμβάσεων πώλησης εξ’ αποστάσεως (online διαδικτυακά), πλέον συγκεκριμένα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: -Οικιακών ειδών, εξοπλισμός και είδη σπιτιού και διακόσμησης, επίπλων και μικροεπίπλων, λευκά είδη, κουρτίνες, είδη δώρων, πίνακες, κάδρα, χαλιά, φωτιστικά, αξεσουάρ μπάνιου, μαχαιροπήρουνα, πιατικά είδη, γυαλικά είδη, είδη πορσελάνης και αγγειοπλαστικής κλπ -Ειδών κιγκαλερίας (μεταλλικά μικροαντικείμενα κυρίως οικοδομικής, οικιακής ή κηπευτικής χρήσης, υδραυλικά είδη) -Είδη ήχου και εικόνα, ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, ανταλλακτικά αυτοκινήτων μηχανών. -Είδη ένδυσης και υπόδησης. (β) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικες αποκτήσεις-παραδόσεις αγαθών καθώς και πωλήσεις αυτών σε τρίτες χώρες και να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους (ενδεικτικά δικαιόχρησης κλπ) με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς. (γ) Η συμμετοχή ή ίδρυση εταιριών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να επιδιώκουν τους αυτούς ή μη σκοπούς με την εταιρία, καθώς και (δ) Κάθε συναφής με τον σκοπό της εταιρίας δραστηριότητα. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να συναλλάσσεται με προμηθευτές για αγαθά που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες, άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα και με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση των απαιτούμενων για την ομαλή και σύννομη λειτουργία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας διοικητικών και λοιπών αδειών κ.ο.κ..


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47915900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ, ΠΙΑΤΙΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κύρια
45321212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
46411314 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46411315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46431209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
46471108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
46491912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691533 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47515130 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
47515201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47535313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595502 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47595818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47717150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47914100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση