ΙΜΠΕΡΙΚΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΙΜΠΕΡΙΚΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801049041
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147841701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-10-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

IBERICA TRAVEL BY GEORGE KALABALIKIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών γενικού τουρισμού, ίδρυση πρακτορείων και γραφείων ταξιδιών, και η πραγμάτωση κάθε άλλης μορφής τουριστικής εκμετάλλευσης, αγορά ή/και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων ύπνου και τουριστικών μεταφορικών μέσων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση