Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

INTRACOM DEFENSE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099773520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BERETTA ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095016413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 420601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-1963
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση