Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104117571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122249001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΒΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800404727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120532201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση