Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RAKS I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800694308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2015
  • ACTIVE 

ECLECTIC Consulting Trading Services Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800539646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128386413000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση