Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143533213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134137001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998106177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8570701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση