Βρέθηκε 1 εγγραφή ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800357027
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118131701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση