Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΝΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076634258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172861201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801318048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154282801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 095550044
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 70246401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129606137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148947901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETRO INSPECT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801087438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148775801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138210939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157534401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N.K. PETROL ENERGY SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800858645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143181401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΕ Τ.Ε.Σ.Π.Υ.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800821234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142095701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800783298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140760301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση