Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CARLAMCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801694970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161657401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADDVISE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801613050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160138501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BAKELAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801084020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148693801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125737331
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148445101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NK SECURITY Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIDERIS T.M ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800913903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144791601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BANANA BAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141929701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063551519
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3997301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G ANDREAS BAMPOUSKAKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800793882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση