Βρέθηκαν 97 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Astream Solutions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802350730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174817501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059457240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85174002000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802246060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172901601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VADIA - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996589661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172273501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802196597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171890701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNNY ROSE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801741822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162504001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REVOIL ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801441653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156914901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGEMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801003966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146753401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση