Βρέθηκαν 100 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜainSys Ανώνυμη Εταιρία– Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999239906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6609101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LP Axion Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802029470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168478301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΠΑΠΠΑΣ - GREENERGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801904455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165513601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΛΙΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112884735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160701401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOTOBROS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801558960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159122901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144789972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158968501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ARMONY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801308067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΤΡΟΥΜΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055137820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143312601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145348064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152853801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122217497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132003901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση