Βρέθηκαν 60 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146774470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176258201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BB YACHT SUPPORT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801753882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162708701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801482186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157730501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HULL WORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996764295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157658501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΖΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055499866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158263401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRINITY ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997727992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122459801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159126466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151622001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 51662308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152131501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRIT QIRJAZI TOY PETRO


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131448630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145887401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LID MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800950357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145589701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση