Βρέθηκαν 818 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIO INVENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802047230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168860201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN LOGISTICS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801965031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167178601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIFTEEN SQUARE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801880219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165084901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛ. ΔΑΒΙΛΑΣ - ΑΝ. ΔΑΒΙΛΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801791481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163395601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801786759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163307101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801773371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163063801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση