Βρέθηκαν 289 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NATURE LIVING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802332563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174491901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARON AIR Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802330336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174453101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MED CONCEPT ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999212758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALLEGENE PHARMALABS CDMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802249860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172970801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE RP CORP Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801984371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167588001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEGAPOXY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 099050030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2907001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΜΠΑΝΙ ΓΚΡΙΚ ΓΙΟΧΟΥΡΤ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801868311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164862501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΑΡΤ ΕΞ-ΒΑΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801842092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164366701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GMP INTERLUX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801818196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΓΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801793787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163441601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση