Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΝ ΠΛΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801598299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159854401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CATAMARAN 67 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801540305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158779701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΥΝΙΟ MANAGEMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150284801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800928013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145122701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SARONIC TRAVEL IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800670753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135081501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΒΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800646789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133900501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERGATE I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999357070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7071801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση