Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TECNOTASK HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801902646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165479701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099774504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6481401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση