Βρέθηκαν 326 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS WAY LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802260620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173168201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAYSOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171516801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOL STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171519701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORTH ENERGY STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132165824
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170925701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΓΚΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106395911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170289801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVENTAS CFU Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802044473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168793101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

J.G. TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802031521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168518701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRONMENT BUSINESS STRATEGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801986419
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167626401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση