Βρέθηκαν 335 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999855740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5928101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801889908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165248701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073716338
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163645701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165714430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801618069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160231916000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΙΝΗΣ ΑΝ. & ΚΩΝ. - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΦΩΤ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801557810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159100701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση