Βρέθηκαν 300 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΚΑΤΖΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999855740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5928101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOBILE REPAIR SOLUTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802314127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174159807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGIBET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802300252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173914401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MJP HOMETECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802224712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172477101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRADE STONES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802178579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171544101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128637270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146847072
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169318901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRECASTEVO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801892661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165294301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση