Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CLINICAL TRIAL MANAGEMENT COMPANY Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802169640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171370501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050891119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167674001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EOS NRG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450244
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157107701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G & A ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801335426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154641101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PANTHEON COSMO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801293572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153720301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALDIA SUITES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801150260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150254601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066617033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150248501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση